Najčešća pitanja


Šta mi je potrebno na porođaju?

Na porođaju Vam je potreban komplet za prikupljanje krvi iz pupčane vrpce koji ste dobili ranije, a koji sadrži transportnu kutiju, sterilnu PVC kesu za uzorkovanje, dve epruvete za uzorak majčine krvi (za virusološko testiranje), i svu potrebnu dokumentaciju. Ovaj komplet predajete po dolasku u porodilište ginekologu ili babici, koji će biti unapred obavešteni o planiranom uzimanju uzorka pupčane krvi.

 


Kako izgleda procedura uzimanja pupčane krvi?

Uzimanje pupčane krvi je jednostavan, bezbolan i siguran postupak koji ne utiče na tok porođaja. Krv se uzima iz pupčane vrpce kada je beba rođena i majka stabilnog stanja. Ako se tokom porođaja pojave bilo kakve komplikacije, uzimanje matičnih ćelija iz pupčane vrpce se ne obavlja. Osim toga, majkama se uzima krv iz vene, radi seroloških i viroloških testiranja u laboratoriji Biobanke (testiranje na HIV, TPHA, hepatitis B i C, bakterijske i gljivične infekcije). Pupčana i majčina krv drže se na sobnoj temperaturi dok komplet ne preuzme predstavnik Biobanke.

 


Koji su rizici za majku i bebu u toku uzimanja pupčane krvi?

Ne postoji rizik od bilo kakvih komplikacija. Ova procedura je potpuno bezbolna i bezbedna za majku i bebu jer se sam postupak obavlja nakon rođenja bebe. Na porođaju, uvek se sačeka da pupčana vrpca prestane da pulsira, što je znak da je beba postala nezavisna od majke, i tek tada se pristupa uzimanju uzorka.

 


Da li se u slučaju carskog reza može uzimati pupčana krv?

Način porođaja (vaginalni ili carski rez) ne utiče na uzimanje uzorka pupčane krvi. Ranije se krv iz pupčanika uzimala samo tokom porođaja carskim rezom, a danas je postupak još jednostavniji i može se primeniti bez obzira na vrstu porođaja.

 


Šta je gravitaciona vreća?

Jednom kada se beba rodi i majka postane stabilna, u pupčanu vrpcu se ubacuje igla kroz koju se uzima krv koja se prikuplja u PVC kesi za uzorkovanje, a koja je postavljena niže od mesta punkcije. Krv se prostim dejstvom sile gravitacije spušta u kesu, te otuda i naziv: gravitaciona kesa.

 


Da li se procedura izvodi i vikendom, praznicima i van uobičajenog radnog vremena?

Apsolutno! Biobanka se u potpunosti prilagođava terminu i trenutku rođenja Vašeg deteta. Uzorak pupčane krvi će biti preuzet i transportovan u Sloveniju, sve u roku od 48 sati, bez obzira na dan, vreme i mesto u Srbiji gde se porođaj obavio. Isto važi i za našu laboratoriju u Sloveniji u kojoj je dežurna ekipa na raspolaganju 24 sata dnevno za obradu krvi iz pupčane vrpce.

 


Koji su najčešći problemi prilikom uzimanja uzorka pupčane krvi?

Najčešći problemi koji se mogu javiti:

 

  • Prikupljena količina krvi iz pupčanika je nedovoljna.
  • Uzimanje krvi iz pupčane vrpce nije moguće zbog nepredviđenih porođajnih komplikacija.
  • Tokom transporta do laboratorije, krv iz pupčane vrpce može se zgrušati zbog nepravilnog uzimanja.
  • Kao rezultat, može se dogoditi da broj matičnih ćelija u odnosu na zapreminu krvi bude manji nego obično.

 


Šta mogu učiniti u slučaju da je količina sakupljene krvi iz pupčanika mala?

 

Kriterijumi za minimalnu količinu prikupljene krvi iz pupčane vrpce zasnivaju se na važećim standardima za lečenje leukemije alogenom transplatacijom (nesrodni donori), tj. primalac prima ćelije od druge, strane osobe, dok najniži broj ćelija potrebnih za autolognu upotrebu (donor je istovremeno i pacijent) i za regenerativnu medicinu još nije precizno ustanovljen.

U slučaju da prikupljene krvi nema dovoljno prema važećim stručnim standardima, i dalje možete da odaberete opciju da je čuvate. U tom slučaju, čuvaćemo je bezbedno i bez ikakvih komplikacija. Ako se ne odlučite za čuvanje, možete zahtevati da se uzorak uništi ili ga možete donirati za istraživanja u ovoj oblasti koje je odobrila Komisija za medicinsku etiku Republike Slovenije.

 


Na kojoj temperaturi treba čuvati prikupljenu pupčanu krv?

Pupčana krv se čuva na sobnoj temperaturi do dolaska našeg predstavnika. Nemojte zamrzavati ili hladiti biološki uzorak, niti ga stavljati na grejna tela ili ga izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti!

 


Koliko vremena je potrebno da krv iz pupčane vrpce stigne u laboratoriju na dalju obradu?

Prikupljena pupčana krv biće dostavljena u laboratoriju u roku od 48 sati od prijema Vašeg poziva.

 


Da li ćete me nakon porođaja obavestiti da su matične ćelije iz pupčane vrpce sačuvane?

Svakako. Čim se završe sva testiranja uzorka i majčine krvi i čuvanje matičnih ćelija bude odobreno, primićete sertifikat elektronskim putem, kao i poštom, na ime svog deteta, i to šest nedelja nakon rođenja vaše bebe.

 


Koji testovi se izvode u laboratoriji?

U laboratoriji se majčina krv testira na prisustvo hepatitisa B, hepatitisa C i HIV-a i uzročnika sifilisa. Krv se takođe testira na bakterijske i gljivične infekcije. Pre skladištenja na temperaturi od -156°C ili nižoj, utvrđuje se broj matičnih ćelija u uzorku krvi iz pupčanika, a potom se ocenjuje njihov kvalitet.

 


Šta je HLA tipizacija?

HLA (ljudski leukocitni antigeni) su nasleđene karakteristike koje se nalaze na ćelijama, a postupak njihovog određivanja naziva se HLA tipizacija. Oni pomažu da identifikujemo strana tela i da se zaštitimo od njih. Sastoje se od šest vrsta, od kojih je svaka pojedinačno specifična. Tri podjedinice nasleđujemo od majke, a tri od oca. Dve osobe koje imaju svih šest podjedinica su histokompatibilne, što znači da mogu da primaju organe jedna od druge. Ovo važi i za jednojajčane blizance. HLA test se izvodi u laboratoriji tehnikom PCR (lančana reakcija polimeraze).

 


Da li se HLA tipizacija vrši na uzorku pre čuvanja?

Nije potrebno određivati HLA status prilikom čuvanja za autolognu upotrebu, pa se ovaj test ne radi.

 


Koji je postupak zamrzavanja pupčane krvi?

Uzorak se zamrzava postepenim dodavanjem ohlađenog krioprotektora – hemikalije koja sprečava stvaranje kristala leda i omogućava ćelijama da se očuvaju pri zamrzavanju. Temperatura se postepeno spušta brzinom od 1 do 2°C u minuti, dok ne dostigne najmanje -156°C. U ovako sačuvanim matičnim ćelijama, ćelijski metabolizam i transport materija je potpuno zaustavljen, što znači da se ćelije teoretski mogu čuvati neograničeno.

 


Koliko dugo se mogu čuvati zamrznute matične ćelije?

Vreme čuvanja je teoretski neograničeno.

 


Da li je čuvanje matičnih ćelija uvek uspešno?

Čuvanje matičnih ćelija je u velikoj većini slučajeva uspešno. Može se dogoditi da neki uzorci ne ispunjavaju neophodne kriterijume kvaliteta jer su kontaminirani bakterijama ili test majčine krvi nije uredan. Takođe, u uzorku krvi iz pupčanika može biti manji broj matičnih ćelija od uobičajenog.

Pored toga, uzorak krvi iz pupčane vrpce može se obraditi najkasnije u roku od 48 sati od prispeća u Biobanku.

Ako se dogodi jedan od navedenih problema, obavestićemo vas u najkraćem roku.

 


Mogu li se uzorci u Biobanci pomešati jedni sa drugim?

Apsolutno ne. Zamena ne može da se dogodi, jer je svaki uzorak jasno označen identifikacionim brojem, koji se nalazi na sertifikatu, a čitava laboratorija je opremljena najsavremenijim kompjuterskim sistemima koji prate svaki pojedinačni uzorak od trenutka dolaska u laboratoriju.

 


Šta se dešava sa pupčanom krvlju u laboratoriji u slučaju nestanka struje?

Čuvanje matičnih ćelija ne zavisi od električne energije. Uzorci se čuvaju u specijalnim tankovima sa tečnim azotom kojima nije potrebna struja za održavanje temperature.

 


Ko ima pristup matičnim ćelijama u Biobanci?

Roditelji ili zakonski staratelji imaju pristup matičnim ćelijama sve dok dete ne postane punoletno. Nakon navršene 18. godine ili sticanja poslovne sposobnosti, raspolaganje matičnim ćelijama preuzima dete. U samoj Biobanci, isključivo zaposlena i ovlašćena lica imaju pristup prostorijama u kojima se čuvaju matične ćelije.

 


Kada je najbolje vreme za zaključenje ugovora o čuvanju matičnih ćelija?

Naša preporuka je da ugovor sklopite najkasnije šest nedelja pre termina rođenja Vaše bebe.

 


Kako mogu dobiti komplet za prikupljanje krvi iz pupčanika?

Nakon zaključenja ugovora i plaćanja pristupnih obaveza, dostavićemo komplet za uzimanje uzorka na kućnu adresu. Ovaj komplet je potrebno da ponesete u porodilište i predate ga medicinskom osoblju pred porođaj. Imajte na umu da se i Vaša beba može roditi 3 do 4 nedelje pre predviđenog termina.

 


Šta da radim nakon što dobijem komplet za prikupljanje pupčane krvi?

Pažljivo proučite uputstva koja se nalaze u kompletu, a sam komplet čuvajte na sobnoj temperaturi i ne izlažite ga direktnoj sunčevoj svetlosti ili drugim izvorima toplote.

 


Da li nudite popust u slučaju rođenja blizanaca?

Kada se rode blizanci, odobravamo Vam 50% popusta za drugo dete.

 


Da li su mi potrebna dva kompleta za prikupljanje pupčane krvi u slučaju rođenja blizanaca?

Da, u tom slučaju potrebna su dva kompleta za uzimanje uzorka pupčane krvi.

 


Mogu li da raskinem ugovor o čuvanju pupčane krvi?

Ugovor možete jednostrano raskinuti u bilo kom trenutku. Raskid ugovora se dostavlja u pisanoj formi i šalje se preporučenom poštom, a važi od dana slanja. U slučaju raskida ugovora pre porođaja, vratićete nam neiskorišćeni komplet za uzimanje uzorka i svu dokumentaciju.

U slučaju raskida ugovora nakon porođaja i uzimanja uzorka pupčane krvi, cena usluge se ne refundira.

 


Šta se dešava nakon isteka ugovora o čuvanju matičnih ćelija?

Na vreme ćemo Vas obavestiti o isteku ugovornog perioda čuvanja i ponuditi vam mogućnost produženja čuvanja pupčane krvi po povoljnim uslovima. Ako se ne odlučite za produženje, sačuvanu krv iz pupčanika možete da donirate u istraživačke svrhe ili da zahtevate da se ona uništi.