Jedina banka matičnih ćelija u regionu

 

Terapije matičnim ćelijama su budućnost medicine. Biobanka, članica biotehnološkog holdinga Vincula Biotech Group, deo je te budućnosti, zajedno s institutom za istraživanje matičnih ćelija Educell u Sloveniji. Biobanka je jedina porodična banka matičnih ćelija u Sloveniji i najbliža banka ove vrste Srbiji, što za Vas znači blizinu i brzinu dostave u slučaju potrebe. Biobanka je u potpunosti usklađena sa zakonodavstvom EU koje reguliše ovu oblast i poseduje sertifikat GMP (Good Manufacturing Practice) o dobroj poslovnoj praksi. Za naše klijente to znači potpunu sigurnost i sledljivost uzoraka koji se čuvaju u Biobanci.

 

 

2008. – Osnivanje

Biobanka je osnovana u januaru 2008. Prvi uzorak je obrađen i pohranjen u maju 2008.

 

2008. – Dobijanje ISO sertifikata

 

2009. – JAZMP verifikacija

Verifikacija JAZMP za obavljanje delatnosti prema Zakonu o bezbednosti i kvalitetu ljudskih tkiva i ćelija (Službeni glasnik 67/2007)

 

2010. – Otvaranje sopstvene laboratorije sa najmodernijom opremom i testovima

 

2011. – Partnerstvo sa slovenačkim institutom Educell koji se bavi istraživanjima matičnih ćelija i njihovom primenom u medicini

 

2013. – Pridruživanje grupi Medical Biobank Swiss Institute Group (MBSI)

 

2021. – Biobanka započinje svoje aktivnosti u Republici Srbiji, osnivanjem firme Biotiss d.o.o.

 

2021. – Biobanka postaje deo biotehnološkog holdinga Vincula Biotech Group.Tim

Zahvaljujući najsavremenijoj tehnologiji, našim ekspertima i jasno definisanoj viziji, Biobanka u velikoj meri doprinosi razvoju nauke o matičnim ćelijama. Našim radom učestvujemo u istraživanjima i pronalaženju novih terapija za lečenje matičnim ćelijama koje će biti dostupne i pacijentima u Srbiji.

Direktor
dr Marko Strbad,
univ. dipl. mikrobiol.

Strukovni direktor
doc. dr Miomir Knežević,
univ. dipl. biol.

Medicinski direktor
dr Milan Čuturilo,
doktor medicine