Politika privatnosti

 

Mi cenimo Vašu privatnost i posebno vodimo računa o bezbednosti podataka o ličnosti. Upravo iz tih razloga ovom Politikom privatnosti na transparentan i lako razumljiv način želimo da Vas informišemo o prikupljanju, upotrebi, prirodi i obimu obrade Vaših ličnih podataka, kao i načinima na koje možete ostvariti svoje pravo na privatnost.

Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu vaših podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), u daljem tekstu „Zakon“).


1. Rukovalac podacima

 

Biotiss d.o.o., sa sedištem u ulici Omladinskih brigada 86g, 11073 Beograd (u daljem tekstu: „Biotiss” ili „mi”).

Ova Politika privatnosti primenjuje se na:

 

 • sva lica koja pristupaju našem sajtu na adresi www.biobanka.rs („veb sajt”)
 • lica koja nam pošalju upit putem veb sajta
 • lica sa kojima imamo ili ćemo potencijalno imati promet roba i usluga (“klijenti“)
 • lica koja se prijavljuju za radno mesto kod nas („kandidati”)
 • lica koja se prijave za naš newsletter

 

Za sva pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na info@biobanka.rs.

2. Podaci o ličnosti koje prikupljamo

 

2.1. Podaci o ličnosti koje prikupljamo od Vas

 

U zavisnosti od toga kako koristite naš veb sajt, informacije koje možemo prikupiti o Vama mogu biti sledeće:

 

a) Podaci o ličnosti koje dobrovoljno delite sa nama 

 

 • informacije koje odlučite da podelite sa nama, u Vašem upitu na našem kontakt formularu ili drugim putem
 • informacije koje odlučite da podelite sa nama prijavljivanjem za naš Newsletter
 • informacije koje odlučite da podelite sa nama tokom procesa prijave za radno mesto u Biotiss d.o.o.

 

Ukoliko nas kontaktirate direktno putem kontakt stranice ili pošaljete upit na info@biobanka.rs ili bilo koji drugi e-mail koji je dostupan na veb sajtu, ili podelite sa nama informacije tokom telefonskog razgovora ili preko društvenih mreža, možemo dobiti informacije o Vašem imenu, email adresi, kućnoj ili poslovnoj adresi, Vaše zvanje ili ime poslodavca, sadržaj poruka ili priloga koje nam dostavite ili bilo koje druge informacije koje odlučite da podelite sa nama.

Ukoliko nas kontaktirate radi prijave za radno mesto, tražićemo od Vas da pošaljete svoju radnu biografiju i motivaciono pismo. Prilikom prijave za zaposlenje kod nas, možemo Vam postaviti pitanja o Vašem profesionalnom životu koja mogu biti značajna za Vašu buduću poziciju. Biotiss koristi Vaše lične podatke kako bismo uskladili Vaše veštine, iskustvo i obrazovanje sa specifičnim pozicijama koje nudimo. Ove informacije se prosleđuju licima unutar Biotissa koja odlučuju o procesu zapošljavanja ili osobama uključenim u proces zapošljavanja, koje potom donose odluku o tome da će Vas pozvati na razgovor. Biotiss će prikupiti dodatne informacije od Vas ukoliko budete pozvani na razgovor (ili ekvivalentno), kao i u narednim fazama procesa.

Kada se prijavljujete na naš newsletter, neophodno je da podelite svoju email adresu sa nama. Možete odlučiti da podelite sa nama druge podatke o ličnosti, kao što su Vaše ime ili organizacija za koju radite, ali to nije neophodno.

 

b) Podaci o ličnosti koje prikupljamo automatski

 

Kada posetite naš veb sajt, Biotiss može automatski da prikupi pojedine podatke o ličnosti sa Vašeg uređaja.

Preciznije, informacije koje prikupljamo automatski mogu uključivati informacije kao što su IP adresa, vrsta uređaja, jedinstveni identifikacijski broj uređaja, vrsta pretraživača i šira geografska lokacija (npr. lokacija na nivou države ili grada). Takođe, možemo da prikupljamo informacije o tome kako se Vaš uređaj ponaša na našem veb sajtu, uključujući i stranice kojima ste pristupili i linkove na koje ste kliknuli.

Prikupljanje ovih informacija nam omogućava da bolje razumemo posetioce koji dolaze na naš Sajt, odakle dolaze i koji sadržaj na našem Sajtu ih zanima.

 

2.2. Podaci o ličnosti koje prikupljamo o Vama od trećih lica

 

Ponekad, može se dogoditi da dobijemo Vaše podatke o ličnosti bez da nam Vi direktno date takve podatke.

Ukoliko ste Kandidat za zaposlenje u Biotissu, informacije o Vama možemo dobiti:

 

 • od agencija za zapošljavanje – npr. kada nas agencija za zapošljavanje kontaktira kako bi Vas identifikovala kao potencijalnog kandidata
 • kroz javno dostupne onlajn izvore – npr. sa sajta vašeg trenutnog poslodavca ili sa profesionalnih društvenih mreža kao što je to LinkedIn
 • putem pisane ili usmene preporuke – npr. putem preporuke bivšeg zaposlenog / poslodavca ili od lica koje ste naveli kao referentnu osobu.

 

Prikaz procesa obrade

Svrha obrade

Pravni osnov

• U cilju odgovora na Vaše upite poslate na Kontakt stranici ili upućenih na email info@biobanka.rs ili drugi email koji je dostupan na veb sajtu

• U cilju pružanja odgovora u vezi sa ostalim Vašim zahtevima koje nam uputite

• U cilju pružanja i unapređenja naših usluga

Obrada je neophodna zbog realizacije ugovora zaključenih radi prometa roba i usluga ili zbog zaključenja takvog ugovora sa Vama

• Kako bismo Vaše veštine, iskustvo i obrazovanje uklopili sa specifičnim ulogama koje nudimo, tokom procesa selekcije kandidata

Obrada je u našem legitimnom interesu, imajući u vidu da je obrada podataka neophodna i ima minimalan uticaj na privatnost na podnosioca zahteva.

• Da vas obaveštavamo o poslovnim i drugim novostima u Biotissu

Vaša saglasnost ili naš legitimni interes.

Naime, ukoliko ste se prijavili na naš veb sajt, obaveštavaćemo Vas putem emaila sve dok ne povučete svoju saglasnost. Imate pravo da povučete saglasnost u svakom trenutku, bez uticaja na zakonitost prikupljanja informacija koje je vršeno pre toga. Možete se odjaviti sa Newslettera u svako dobra, koristeći opciju „odjavi se” u emailu.

Ukoliko ste zaposleni, predstavnik ili akcionar kod našeg klijenta, i prethodno ste imali kontakt sa nama, možemo Vam slati naš Newsletter na osnovu našeg legitimnog interesa. Obaveštavamo Vas da smo izvršili procenu interesa i došli do zaključka da je obrada podataka u tom slučaju neophodna i ima minimalan uticaj na Vašu privatnost. Ukoliko želite da saznate više o načinima utvrđivanja postojanja legitimnog interesa, molimo Vas da nas kontaktirate na info@biobanka.rs.

 

Kako Biotiss čuva moje podatke o ličnosti?

 

Biotiss je posvećen zaštiti i poštovanju Vaših podataka o ličnosti. Ne delimo Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima, osim ukoliko:

 • imamo Vašu saglasnost za to,
 • smo zakonom obavezani da podelimo određene informacije, u koje spadaju i Vaši lični podaci, sa npr. državnim organima; u tom slučaju, nismo dužni da tražimo Vašu dodatnu saglasnost za deljenje Vaših podataka o ličnosti.

 

Dodatno, Biotiss angažuje spoljne obrađivače podataka za preduzimanje pojedinih radnji obrade podataka.

Biotiss ima uspostavljene veoma striktne procedure i mere usmerene na detaljnu analizu, procenu i proveru svih obrađivača pre zasnivanja poslovnog odnosa sa njima. U tom smislu, prikupljamo dokumentaciju, sertifikate i reference obrađivača kako bismo bili sigurni da će obrađivač na adekvatan, odgovarajući i efikasan način sprovesti zadatak zbog kog je angažovan.

 

Deljenje Vaših podataka o ličnosti

 

Koristimo odgovarajuće administrativne, tehničke, organizacione i druge mere kako bismo obezbedili odgovarajući stepen zaštite Vaših ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo. Prilikom procene da li su primenjene mere adekvatne i da li je stepen zaštite odgovarajući, uzimamo u obzir prirodu podataka o ličnosti koje prikupljamo i prirodu obrade koju vršimo, rizike prilikom obrade podataka o ličnosti, troškove implementacije zaštitnih mera i druge okolnosti od značaja u konkretnom slučaju.

Pojedine zaštitne mere koje primenjujemo uključuju kontrolu pristupa, klasifikaciju informacija (i rukovanje njima), zaštitu integriteta i poverljivosti, bekap podataka, firewall tehnologiju, enkripciju podataka i druge odgovarajuće mere. Članovi našeg tima su obučeni i poseduju odgovarajuća znanja i razumeju značaj poverljivosti zaštite Vaših podataka o ličnosti.

U nastavku su navedeni obrađivači sa kojima delimo podatke o Vama:

 

 OBRAĐIVAČ

 ULOGA

 SEDIŠTE

 The Rocket Science Group, LLC (MailChimp)

 Email (marketinške) usluge zasnovane na Cloud tehnologiji

 SAD

 Google, Inc.

 Analitičke usluge

 SAD

 Facebook, Inc.

 Analitičke i marketinške usluge

 SAD

 LinkedIn, Inc.

 Analitičke i marketinške usluge

 SAD

 

Međunarodni prenos ličnih podataka

 

Vaši podaci o ličnosti mogu biti preneti van teritorije Republike Srbije. U tom slučaju, Vaše podatke ćemo preneti samo:

 • U države koje su obezbedile odgovarajući stepen zaštite podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti RS (na primer, države Evropskog Ekonomskog Prostora)
 • U države koje ne ispunjavaju uslove pod tačkom 1., ali samo uz preduzimanje odgovarajućih zaštitnih mera u skladu sa odredbama GDPR. Na primer, ukoliko prenosimo podatke o ličnosti primaocu u Sjedinjenim Američkim Državama (što je veoma verovatno, imajući u vidu odredbe prethodnog Odeljka), prethodno ćemo osigurati da se na primaoca primenjuje EU/US Privacy Shield pravni okvir, ili da je primalac potpisnik Sporazuma o zaštiti podataka u skladu sa primenjivim standardnim ugovornim klauzulama o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

 

Vaše podatke o ličnosti ne čuvamo duže od onog vremena koje je neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su oni prikupljeni, odnosno ne duže od vremena za koje imamo Vašu saglasnost.

Na primer, ukoliko se odjavite sa našeg Newslettera, vaši podaci će biti automatski izbrisani.

Ukoliko ste putem elektronske pošte poslali prijavu za radno mesto zajedno sa motivacionim pismom ili CV-jem, izbrisaćemo Vaše lične podatke u roku od 3 meseca nakon što primimo Vašu prijavu, osim ukoliko ne postanete jedan od članova našeg tima.

 

Vaša prava

 

Kao lice čije lične podatke prikupljamo, imate sledeća prava:

 • pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka,
 • pravo pristupa podacima koje smo prikupili o Vama,
 • pravo na ispravu ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti,
 • pravo na zaborav, tj. pravo da tražite da lični podaci koje imamo o Vama budu obrisani,
 • pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka, kada je pristanak osnov za obradu,
 • pravo suprotstavljanja obradi ličnih podataka,
 • pravo da uložite prigovor u pogledu obrade Vaših podataka u određenu svrhu,
 • pravo da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u slučaju da u roku od 30 dana od dana Vašeg zahteva za ostvarivanje prava ne dobijete odgovor, ili ne budete zadovoljni odgovorom.

 

Kako biste ostvarili ova prava, molimo Vas da nas kontaktirate na info@biobanka.rs.

 

Izmene naše politike privatnosti

 

Zadržavamo pravo da ažuriramo ovu Politiku privatnosti s vremena na vreme, u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i tehničkih inovacija. Sve izmene stupaju na snagu momentom objavljivanja na veb sajtu. Predlažemo Vam da periodično vršite uvid u našu Politiku privatnosti.

Tražićemo Vaš pristanak za sve materijalne izmene ove Politike privatnosti ako i gde to zahtevaju važeći zakoni o zaštiti podataka.

Ukoliko niste saglasni sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete da koristite veb sajt i da se odjavite sa našeg Newslettera.

 

Kontaktirajte nas

 

U slučaju da želite da koristite neko od svojih prava kao lice čije lične podatke prikupljamo, ili u slučaju bilo kojih drugih pitanja vezano za našu Politiku privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na info@biobanka.rs