Šta su matične ćelije?

Matične ćelije su ćelije, slične prvim ćelijama koje nastaju kada se polne ćelije spajaju pri začeću. Njihova posebna odlika je sposobnost pretvaranja u bilo koju ćeliju.To znači da mogu da zamene stara, oštećena tkiva i ćelije organa, što ih čini veoma korisnim i važnim u medicini.

 

Specijalizacija

Posebna odlika matičnih ćelija je pretvaranje u razne tipove ćelija

 

Reprodukcija

Matične ćelije se mogu samoobnavljati i razmnožavati

 


Matične ćelije iz pupčane vrpce

Matične ćelije na rođenju su stare svega devet meseci i nisu bile izložene štetnim uticajima. Ako se sačuvaju, mogu se u bilo koje doba upotrebiti za lečenje teških bolesti. Matične ćelije iz krvi pupčanika imaju znatno veću koncentraciju i bolje biološke odlike od matičnih ćelija iz kostne srži ili periferne krvi odraslih ljudi. Pored toga, one nose neuporedivo manji rizik od prenošenja virusnih i drugih infekcija jer krv iz pupčane vrpce ne sadrži viruse, za razliku od drugih izvora matičnih ćelija. Rizik od teškog oblika odbacivanja pri transplantaciji (graft versus host sindrom) je minimalan.

 

Neinvazivna procedura

Uzimanje pupčane krvi je potpuno bezbolna i bezbedna procedura i za bebu i za majku, koja se izvodi nakon porođaja, kada je pupčana vrpca već presečena.

 

Manji rizik od odbacivanja transplantata

Manji rizik od nastanka teškog oblika odbacivanja presađenih ćelija (graft vs. host sindrom).

 

Manji rizik od virusnih infekcija

Po pravilu, u krvi pupčane vrpce nema virusa koji se često pojavljuju u kostnoj srži odraslih i utiču na uspešnost transplantacije.

 

Matične ćelije su potpuno zdrave

Matične ćelije pupčane vrpce su u vreme sakupljanja stare samo devet meseci i stoga ne nose nikakva oštećenja koja nastaju staranjem.

 

Bogat izvor matičnih ćelija koje formiraju tkivo

To su matične ćelije koje imaju vrlo veliki potencijal u tkivnom inženjerstvu i regenerativnoj medicini, jer se mogu pretvoriti u ćelije različitih tkiva: kosti, masnog tkiva, hrskavice, srčanog mišića itd.).

 

Izuzetan potencijal razmnožavanja

Novi pristupi upotrebi krvi iz pupčane vrpce i mogućnost proliferacije matičnih ćelija u laboratoriji otvaraju nove perspektive za ovu vrstu lečenja i kod odraslih pacijenata.

Upotreba i potencijal