Opšti uslovi korišćenja internet stranice Biotiss d.o.o. 

 

 

Biotiss d.o.o. sa sedištem u Beogradu, ulica Omladinskih brigada 86g, je vlasnik internet stranice www.biobanka.rs (u daljem tekstu: “veb sajt”) kojim i upravlja.

Posetom i korišćenjem veb sajta smatra se da je individualni posetilac (u daljem tekstu: “korisnik”) upoznat s Opštim uslovima korišćenja veb sajta, uključujući i Politiku privatnosti i Politiku kolačića, i da ih prihvata bez ograničenja.

 

AUTORSKA PRAVA I INTELEKTUALNA SVOJINA

Informacije, podaci, fotografije, ilustracije i dokumenti objavljeni na veb sajtu su zaštićena intelektualna svojina Biotiss d.o.o. ili trećih lica i ne mogu se reprodukovati, objavljivati niti koristiti, u celini ili delimično, u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Biotiss d.o.o. ili na bilo koji način koji može prouzrokovati štetu Biotiss d.o.o. ili trećem licu. Informacije, podaci, fotografije, ilustracije i dokumenti objavljeni na veb sajtu mogu se koristiti samo za potrebe korisnika uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava i prava trećih lica. 

 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Biotiss d.o.o. nastoji da sadržaj veb sajta bude redovno ažuriran i da informacije, podaci, fotografije i ilustracije na njemu budu tačni i potpuni. Biotiss d.o.o. ne garantuje za tačnost i potpunost podataka i ne snosi odgovornost za eventualne greške i propuste na veb sajtu, uključujući nazive, opise, tehničke karakteristike, fotografije ili prilagođenost određenoj nameni. Ukoliko ste pojedinac ili predstavnik pravnog lica u vezi kojeg je izneta nepotpuna ili pogrešna tvrdnja ili informacija na veb sajtu, molimo Vas da nas kontaktirate kako bismo ispravili propust.

Veb sajt www.biobanka.rs sadrži informacije o proizvodima i uslugama Biotiss d.o.o. kao i veze do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih lica koje će se, gde god je to moguće, kao takve označavati. Biotiss d.o.o. nema nadzor nad navedenim informacijama ili drugim internet stranicama i u potpunosti se odriče svake odgovornosti za tačnost i dostupnost sadržaja na internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

Korišćenjem sadržaja veb sajta korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz korišćenja veb sajta. Biotiss d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti, koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za korišćenje veb sajta, odnosno za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kom trećem licu u vezi sa korišćenjem sadržaja veb sajta.

 

IZMENE OPŠTIH USLOVA KORIŠĆENJA

Biotiss d.o.o. zadržava pravo da, u skladu sa svojom poslovnom politikom ili izmenama odgovarajućih propisa, vrši izmene Opštih uslova korišćenja veb sajta bez prethodne najave, o čemu će korisnici biti obavešteni na odgovarajući način.