Zakon o matičnim ćelijama

 

Biobanka I Biotiss u svom radu u potpunosti slede standard FACT-NetCord kao i svu zakonsku regulativu Republike Srbije, Republike Slovenije i Evropske Unije vezanu za uzimanje uzorka, laboratorijsku obradu i pohranjivanje krvi iz pupčane vrpce.

 

Nacionalno zakonodavstvo Republike Srbije

 

Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima  (“Sl. glasnik RS”, br. 57/2018)

 

Nacionalno zakonodavstvo Slovenije

 

 1. Zakon o kvalitetu i bezbednosti ljudskih tkiva i ćelija
 2. Zakon o uzimanju i transplantaciji delova ljudskog tela
 3. Pravilnik o uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti pribavljanja ljudskih tkiva i ćelija
 4. Pravilnik o doniranju i uzimanju ljudskih tkiva i ćelija
 5. Pravilnik o sledljivosti ljudskih ćelija i tkiva
 6. Pravilnik o prijemu, obradi, skladištenju, izdavanju i distribuciji ljudskih tkiva i ćelija
 7. Pravilnik o uslovima i postupku uvoza i izvoza ljudskih tkiva i ćelija
 8. Pravilnik o histovigilanci
 9. Pravilnik o procedurama prikupljanja, pohranjivanja i upotrebe krvotvornih matičnih ćelija

 

Zakonodavstvo EU

 

 1. Direktiva 2004/23/ES Evropskog parlamenta i Saveta od o utvrđivanju standarda kvaliteta i bezbednosti za doniranje, dobijanje, testiranje, obradu, čuvanje, skladištenje i distribuciju ljudskih tkiva i ćelija

 2. Direktivom Komisije 2006/86/ES o sprovođenju Direktive 2004/23/ES Evropskog parlamenta i Saveta u delu koji se odnosi na zahteve sledivosti, obaveštavanje o ozbiljnim neželjenim reakcijama i ozbiljnim neželjenim pojavama i određenim tehničkim zahtevima za kodiranje, obradu, konzerviranje, skladištenje i distribuciju ljudskih tkiva i ćelija

 3. Direktiva Komisije 2006/17/ES o sprovođenju Direktive 2004/23/ES Evropskog parlamenta i Saveta o određenim tehničkim zahtevima kod doniranja, nabavke i testiranja tkiva i ćelija ljudskog porekla