Upotreba i potencijal matičnih ćelija danas

 

Danas je lečenje matičnim ćelijama rutinski postupak. U svetu je, od 1957. godine do danas uz pomoć njih obavljeno više od 1.000.000 terapijskih procedura, prvenstveno u transplatacionoj medicini. Od toga, 35.000 procedura obavljeno je matičnim ćelijama iz pupčane krvi sačuvane u biobankama. Populacija kod koje su najčešće upotrebljavane matične ćelije iz pupčane krvi su mladi do 18 godina starosti.

 

Grafikon: Podatak Američkog nacionalnog instituta za davanje krvi – mlađi od 18 godina

 


Transplataciona medicina

Matične ćelije iz pupčane krvi lako se transformišu u sve tipove krvnih ćelija, što danas omogućava uspešno lečenje mnogih bolesti, prvenstveno malignih oboljenja imunog sistema. U Srbiji imamo više od 200 transplantacija matičnih ćelija godišnje, od čega su kod oko 70% pacijenata transplantirane njihove sopstvene matične ćelije. Mogu se lečiti sledeće bolesti i stanja:

 

Rak i ostale bolesti krvi
Leukemija
Limfomi
Mijelomi
Plazmocitomi
Aplazija eritrocita
Anemije
Talasemija
Nasledne abnormalnosti trombocita

Urođeni metabolički poremećaji
Hurleov sindrom
Leukodistrofija
Lizosomske bolesti

Solidni tumori
Neuroblastom
Retinoblastom

Urođene bolesti imunog sistema
Teško kombinovana imunodeficijencija
Wiskott-Aldrich sindrom

 

 

Regenerativna medicina

Matične ćelije imaju izuzetan potencijal u regenerativnoj medicini koja se bavi lečenjem i zamenom oštećenih tkiva i organa i koja već postiže izvanredna dostignuća. Dok ovo čitate, širom sveta je u toku više od 6.200 kliničkih studija upotrebe matičnih ćelija u lečenju najtežih bolesti:

 

Povrede mozge

Dijabetes

Cerebralna paraliza

Infarkt srca

Moždani udar

Povrede zglobova

Rak

Povrede kostiju

Bolesti jetre


Zašto izabrati porodičnu banku matičnih ćelija?

 

Za razliku od čuvanja u javnim bankama, gde su donirane matične ćelije dostupne i za lečenje drugih ljudi, u porodičnoj banci kao što je Biobanka, matične ćelije se čuvaju isključivo za Vaše dete. U slučaju potrebe, ćelije su na raspolaganju za dostavljanje u bilo koju izabranu kliniku u svetu. Zbog 100% genetske podudarnosti nema bojazni od reakcije odbacivanja, što je glavni nedostatak lečenja matičnim ćelijama iz javnih banaka.

 

Isključivo za Vaše dete

Sačuvane matične ćelije dostupne su samo Vama i Vašem detetu. U slučaju potrebe, uzorak dostavljamo u bilo koju izabranu kliniku u Srbiji i ostatku Evrope za 48 sati, a u bilo koju kliniku u svetu van Evrope za 96 sati.

 

100% genetska podudarnost

Sačuvane sopstvene matične ćelije garantuju 100% genetsku kompatibilnost – tokom lečenja nema rizika od odbacivanja.

 

Upotreba za braću i sestre?

Matične ćelije se mogu upotrebiti za lečenje braće i sestara, ali zbog verovatnoće genetskog poklapanja od tek 25%, savetujemo čuvanje matičnih ćelija za svako dete posebno.

Neograničeno vreme čuvanja

Matične ćelije se čuvaju u specijalnim uslovima, na temperaturi od -156°, tako da imaju neograničen rok upotrebe za lečenje.


Poklon za ceo život

 

Verovatnoća da će dete u prvim godinama života oboleti od neke teške bolesti koja se već danas leči matičnim ćelijama je vrlo mala. Međutim, verovatnoća obolevanja od malignih ili degenerativnih bolesti povećava se sa godinama. U budućnosti, ove bolesti će se lečiti i matičnim ćelijama iz pupčane vrpce. Stoga je čuvanje matičnih ćelija iz pupčanika neprocenjiv poklon i dobra investicija u budućnost Vašeg deteta.

 

Usluge i cene